fbpx
Loading...

Zamówienia w projektach unijnych 

1.199,99  z VAT

Zamówienia w projektach unijnych 

Cel szkolenia. 

Celem szkolenia online Zamówienia w projektach unijnych jest zapoznanie uczestników z najistotniejszymi z punktu widzenia prawidłowości realizacji projektów unijnych, aspektami dotyczącymi zamówień publicznych w projektach współfinansowanych przez UE. 

Uczestnicy zdobędą wiedzę m.in. z zakresu podstawowych zasad dotyczących udzielania zamówień, obowiązującej Ustawy PZP, dowiedzą się jak planować zamówienia jak je przygotować i opublikować. 

Jak sporządzić opis zamówienia, jak sporządzić szacunek zamówienia.

Jakie dokumenty są wymagane w zakresie sprawozdawczości, jak zawierać umowy, jakie błędy lub nieprawidłowości mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu w aspekcie procedury wyboru wykonawców usług, lub dostawców.  

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

Efekty szkolenia 

Efektem szkolenia Zamówienia w projektach unijnych będzie uzyskanie wiedzy m.in. na temat:  

 • Podstaw prawnych – ustawa PZP. 
 • Podstawowych zasad dotyczących udzielania zamówień poniżej progu przetargowego.  
 • Obowiązków udzielającego zamówienia.  
 • Sprawozdawczość i dokumentacja z udzielanych zamówień.  
 • Zawieranie umów, zabezpieczenia wykonania.  
 • Wewnętrznych regulacji umożliwiających udzielanie zamówień poniżej progu przetargowego.  
 • Planowania zamówień publicznych.  
 • Szacowania wartości zamówienia. 

Pobierz Formularz zgłoszeniowy:

Loading...

Opis

Zamówienia w projektach unijnych 

Szkolenie online Zamówienia w projektach unijnych przeznaczone jest dla podmiotów zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, które mają plany w najbliższych latach realizować projekty współfinansowane z funduszy UE.  

Ze szkolenia powinni skorzystać zarówno przedstawiciele instytucji publicznych jak i  prywatnych zajmujących się realizacją projektów unijnych.  

Szkolenie przeznaczone jest także dla wszystkich zespołów projektowych, osób realizujących projekty unijne, w szczególności dla kierowników projektów i osób nadzorujących ich realizację 

Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

Sprawdź ofertę innych szkoleń! http://astitum.pl/szkolenia/ 

 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

 

Efekty szkolenia 

Efektem szkolenia Zamówienia w projektach unijnych będzie uzyskanie wiedzy m.in. na temat:  

 • Podstaw prawnych – ustawa PZP. 
 • Podstawowych zasad dotyczących udzielania zamówień poniżej progu przetargowego.  
 • Obowiązków udzielającego zamówienia.  
 • Sprawozdawczość i dokumentacja z udzielanych zamówień.  
 • Zawieranie umów, zabezpieczenia wykonania.  
 • Wewnętrznych regulacji umożliwiających udzielanie zamówień poniżej progu przetargowego.  
 • Planowania zamówień publicznych.  
 • Szacowania wartości zamówienia.

Metody szkoleniowe

Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności
Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

 1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
 2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
 3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
 4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
 5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

 

Specyfika szkolenia online: 

 • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
 • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
 • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 
 • Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge

Program Szkolenia

Zamówienia w projektach unijnych 

 1. Obowiązująca Ustawa PZP – wprowadzenie, podstawowe definicje.
 2. Podstawowe zasady dotyczące udzielania zamówień.
 3. Obowiązki udzielającego zamówienia.
 4. Wewnętrzne regulacje umożliwiające udzielanie zamówień poniżej progu przetargowego.
 5. Planowanie zamówień publicznych.
 6. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
 7. Szacowanie wartości zamówienia.
 8. Sprawozdawczość i dokumentacja z udzielanych zamówień – SIWZ, dokumentowanie postępowania, archiwizacja dokumentów, obowiązki informacyjne.
 9. Zawieranie umów, zabezpieczenia wykonania, kary umowne.
 10. Opis przedmiotu zamówienia.
 11. Kryteria oceny ofert – cena, kryteria poza cenowe.
 12. Proces udzielania zamówienia – publikacja
 13. Elektronizacja zamówień publicznych
 14. Zamówienia dodatkowe, uzupełniające, prawo opcji, zmiany w umowie.
 15. Środki ochrony prawnej
 16. Błędy i naruszenia przepisów popełniane przy udzielaniu zamówień, korekty finansowe
 17. Podstawowe zasady dotyczące dyscypliny finansów publicznych.

Szczegóły Organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

 • jednej osoby – 1199,99 zł brutto
 • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

Dla instytucji budżetowych finansujących udział w szkoleniu w wysokości minimum 70% obowiązuje stawka podatku VAT – zw. Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

Płatności:

 • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

 •          agendę szkolenia
 •          harmonogram szkolenia
 •          link do wirtualnego pokoju
 •          informacje na temat sposobu rejestracji

Informacje:

www.astitum.pl

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zamówienia w projektach unijnych ”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *