fbpx
Loading...

Wypełnianie wniosku o płatność z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 

Kategoria:

599,99  z VAT

Wypełnianie wniosku o płatność z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 

Cel szkolenia. 

Celem szkolenia online Wypełnianie wniosku o płatność z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 jest zapoznanie uczestników szkolenia z charakterystyką wniosku o płatność oraz użytkowaniem systemu SL2014. 

Zajęcia praktyczne prowadzona systemem warsztatowym. 

Uczestnicy w praktyce poznają wszelkie aspekty dotyczące sprawozdawczości w aplikacji SL 2014. 

Podczas ćwiczeń praktycznych, uczestnicy nauczą się tworzyć i składać kompletny Wniosek o płatność, w aspekcie realizowanych lub planowanych do realizacji przez siebie projektów.  

Uczestnicy szkolenia  poznają sposoby logowania do systemu, jego nawigacji, budowy poszczególnych zakładek oraz sposobów ich wypełniania. Walorem szkolenia jest możliwość pracy na wersji szkoleniowej systemu z uwzględnieniem specyfiki projektowej poszczególnych kursantów.  

 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

 

Efekty szkolenia 

Efektem szkolenia Wypełnianie wniosku o płatność z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 będzie uzyskanie wiedzy na temat Funkcjonowania Centralnego Systemu SL2014 oraz praktycznych umiejętności posługiwania się aplikacja ze wszystkimi jej funkcjonalnościami. 

 

Pobierz Formularz zgłoszeniowy:

Loading...

Opis

Wypełnianie wniosku o płatność z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 

Szkolenie online Wypełnianie wniosku o płatność z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 przeznaczone jest dla podmiotów zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, które mają plany w najbliższych latach realizować projekty współfinansowane z funduszy UE.  

Ze szkolenia Wypełnianie wniosku o płatność z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 powinni skorzystać zarówno przedstawiciele instytucji publicznych jak i  prywatnych zajmujących się realizacją projektów unijnych.  

Szkolenie Wypełnianie wniosku o płatność z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 przeznaczone jest także dla wszystkich zespołów projektowych, osób realizujących projekty unijne, w szczególności dla kierowników projektów i osób nadzorujących ich realizację 

Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

Sprawdź ofertę innych szkoleń! http://astitum.pl/szkolenia/ 

 

Metody szkoleniowe. 

Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

 

Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy. 

Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków 

Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków 

Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu 

Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

Metafory, analogie, storytelling– inspirujące zdjęcia, opowiadania, anegdoty motywujące uczestników do działania i zmiany sposobów myślenia. 

 

Specyfika szkolenia online: 

 • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
 • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
 • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

 

Efekty szkolenia 

Efektem szkolenia Wypełnianie wniosku o płatność z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 będzie uzyskanie wiedzy na temat Funkcjonowania Centralnego Systemu SL2014 oraz praktycznych umiejętności posługiwania się aplikacja ze wszystkimi jej funkcjonalnościami. 

 

Program Szkolenia

 1. 1. Wprowadzenie do pracy w systemie SL2014 
  – Kto nadaje i cofa uprawnienia dla osób upoważnionych do działania w systemie? 
  – Kiedy mogę zacząć działać w systemie? 
  – Logowanie do systemu 
  – Omówienie poszczególnych zakładek SL20 
  2. Zakładanie konta e-PUAP przez osoby upoważnione przez Beneficjenta i partnerów 
  3. Prowadzenie sprawozdawczości projektu 
  – Utworzenie i przesłanie harmonogramu płatności 
  – Zbiorczy harmonogram płatności w projektach partnerskich 
  4. Personel projektu a SYSTEM SL2014 
  5. Uczestnicy projektu 
  6. Zamówienia publiczne a system SL2014 
  – Zgłaszanie informacji o ogłoszeniach zw. z zamówieniami publicznymi wraz z załącznikami 
  – Przesłanie informacji o podpisanych kontraktach wraz z załącznikami 
  7. Przygotowanie wniosku o płatność – warsztat praktyczny. 
  - Rejestracja wniosku o płatność - rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy, refundacyjny, rozliczeniowy, sprawozdawczy, końcowy) 
  - Uzupełnienie wniosku o płatność 
  uzupełnienie postępu rzeczowego 
  uzupełnienie postępu finansowego, w tym zestawienia dokumentów, wydatków rozliczonych ryczałtowo, ewentualnych zwrotów, źródeł finansowania wydatków, rozliczenia zaliczek, postępu finansowego, ewentualnego dochodu 
  - Obsługa wniosku o płatność: 
  jak składać wniosek o płatność w systemie SL2014? 
  procedura wycofania wniosku o płatność 
  procedura poprawy wniosku o płatność i ponowne złożenie wniosku, 
  korekta wniosku o płatność przez opiekuna projektu 
   Wnioski o płatność w partnerstwie – czym się różnią, jak przygotowywać częściowy i zbiorczy wniosek o płatność. 
  8. Podsumowanie szkolenia: 
  – dyskusja końcowa, 
  – konsultacje indywidualne 

Szczegóły Organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 

 • jednej osoby  – 599,99 zł brutto 
 • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt 

Dla instytucji budżetowych finansujących udział w szkoleniu w wysokości minimum 70% obowiązuje stawka podatku VAT – zw. 

Cena obejmuje: 

 • uczestnictwo w szkoleniu 
 • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej) 
 • certyfikat ukończenia szkolenia 
 • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej 

Płatności: 

 • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie. 

Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia. 

Zaproszenie zawiera podstawowe informacje takie jak: 

 • agendę szkolenia
 • link oraz godziny i sposób rejestracji

Informacje: 

www.astitum.pl 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wypełnianie wniosku o płatność z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 ”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *