fbpx
Loading...

Projekty unijne dla początkujących

1.199,99  z VAT

Projekty unijne dla początkujących

Cel szkolenia. 

Celem szkolenia online Projekty unijne dla początkujących jest zdobycie przez jego uczestników informacji na temat projektów unijnych od podstaw. Poznanie możliwości pozyskania dofinansowania dla wybranych przedsięwzięć, najważniejszych zasad związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego, przykładów najczęstszych błędów lub nieprawidłowości, jakie mogą się w toku aplikowania oraz realizacji projektu pojawić.   

Uczestnicy uzyskają również wiedzę dotyczącą założeń kolejnej perspektywy finansowej 2021-2027. 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

Efekty szkolenia 

Efektem szkolenia Projekty unijne dla początkujących będzie uzyskanie wiedzy na temat: 

 • Nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. 
 • Źródeł finansowania planowanych projektów. 
 • Aplikowania oraz oceny i wyboru projektów. 
 • Zasad tworzenia dokumentacji projektowej. 
 • Kwalifikowalności wydatków. 

Uczestnicy posiądą umiejętności praktyczne w zakresie: 

 • Pisania wniosków aplikacyjnych.  
 • Opracowywania budżetu projektu.  
 • Metodyki pracy na generatorze wniosków. 

Pobierz Formularz zgłoszeniowy:

Loading...

Opis

Projekty unijne dla początkujących

Szkolenie online Projekty unijne dla początkujących przeznaczone jest dla podmiotów zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, które mają plany w najbliższych latach realizować projekty współfinansowane z funduszy UE.  

Ze szkolenia Projekty unijne dla początkujących powinni skorzystać zarówno przedstawiciele instytucji publicznych jak i  prywatnych zajmujących się realizacją projektów unijnych.  

Szkolenie Projekty unijne dla początkujących przeznaczone jest także dla wszystkich zespołów projektowych, osób realizujących projekty unijne, w szczególności dla kierowników projektów i osób nadzorujących ich realizację. 

Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

Sprawdź ofertę innych szkoleń! http://astitum.pl/szkolenia/ 

 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO

Efekty szkolenia 

Efektem szkolenia Projekty unijne dla początkujących będzie uzyskanie wiedzy na temat: 

 • Nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. 
 • Źródeł finansowania planowanych projektów. 
 • Aplikowania oraz oceny i wyboru projektów. 
 • Zasad tworzenia dokumentacji projektowej. 
 • Kwalifikowalności wydatków. 

Uczestnicy posiądą umiejętności praktyczne w zakresie: 

 • Pisania wniosków aplikacyjnych.  
 • Opracowywania budżetu projektu.  
 • Metodyki pracy na generatorze wniosków. 

 

Metody szkoleniowe. 

Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.   

Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

 1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
 2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
 3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
 4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
 5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

 

Specyfika szkolenia online: 

 • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
 • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
 • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 
 • Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge  

Program Szkolenia

Projekty unijne dla początkujących

 1. Fundusze Europejskie – podstawa prawna, struktury, zasady funkcjonowania.
 2. Wdrażania i zarządzania Funduszami.
 3. Nowa perspektywa finansowania 2021-2027.
 4. Programy Operacyjne – źródła finansowania projektów unijnych.
 5. Sposoby naborów i wybory projektów- ubiegania się o dofinansowanie – kwalifikowalność wnioskodawcy i projektów.
 6. Zasady tworzenia dokumentacji aplikacyjnej – źródła finansowania, kryteria dostępu, budżet, zadania, wskaźniki.
 7. Zasady oceny formalnej i merytorycznej wniosku aplikacyjnego – kwalifikowalność zadań i wydatków.
 8. Ogólne zasady opracowanie wniosku o dofinansowanie – generator wniosków SL2014.
 9. Metodyka pracy z generatorem wniosków o dofinansowanie z uwzględnieniem rodzaju projektów.
 10. Studium przypadku- analiza przykładowych formularzy wniosków o dofinansowanie.
 11. Praca na generatorze wniosków.

Szczegóły Organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

 • jednej osoby – 1199 zł brutto
 • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

Dla instytucji budżetowych finansujących udział w szkoleniu w wysokości minimum 70% obowiązuje stawka podatku VAT – zw. Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

Płatności:

 • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

 •          agendę szkolenia
 •          harmonogram szkolenia
 •          link do wirtualnego pokoju
 •          informacje na temat sposobu rejestracji

Informacje:

www.astitum.pl

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Projekty unijne dla początkujących”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *