fbpx
Loading...

Problematyka HR w projektach unijnych

998,99  z VAT

Problematyka HR w projektach unijnych

Cel szkolenia

Celem szkolenia online „Problematyka HR w projektach unijnych” jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w projekcie unijnym, jako że dobrze zarządzany kapitał ludzki jest gwarantem sukcesu realizowanego projektu.

Uczestnicy dowiedzą się i  przećwiczą zagadnienie pod kątem organizacyjnym, jak i interpersonalnym.

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE.

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:

•wnioskodawcy,

•przedsiębiorcy,

•pracowników zespołów projektowych

•pracownicy uczelni wyższych,

•kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,

•pracownicy administracji publicznej

•pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi, stowarzyszeń, fundacji, NGO

Efekty szkolenia

Efektem szkolenia „Problematyka HR w projektach unijnych” będzie uzyskanie wiedzy na temat:

•Zarządzania kapitałem ludzkim w projekcie unijnym

•Budowania struktury organizacyjnej i zespołu projektowego

•Istoty i funkcji poszczególnych ról w zespole projektowym

•Komunikacji i motywowania członków zespołu

Uczestnicy posiądą umiejętności praktyczne w zakresie:

•Budowania i rozwoju zespołu projektowego

•Komunikacji w zespole projektowym

•Motywowania członków zespołów

•Aspektów personalnych w dokumentacji projektu

Pobierz Formularz zgłoszeniowy:

Loading...

Opis

Problematyka HR w projektach unijnych

Celem szkolenia online „Problematyka HR w projektach unijnych” jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w projekcie unijnym, jako że dobrze zarządzany kapitał ludzki jest gwarantem sukcesu realizowanego projektu.

 

Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

Sprawdź ofertę innych szkoleń! http://astitum.pl/szkolenia/ 

 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

 

Metody szkoleniowe.  

Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

 1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
 2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
 3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
 4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
 5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

 

Specyfika szkolenia online: 

 • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
 • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
 • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
 • Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge

Program szkolenia

Problematyka HR w projektach unijnych

1. Wstęp do tematyki zarządzania projektami.

2. Wstęp do tematyki zarządzania ludźmi.

3. Role i ich funkcje w zespole projektowym.

4. Zasoby ludzkie w projektach unijnych (kierownik projektu, struktura organizacyjna, budowanie i rozwój zespołu projektowego)

5. Komunikacja w zespole projektowym (harmonogram realizacji, wskaźniki).

6. Motywowanie członków zespołu projektowego.

7. Kompetencje miękkie w zarządzaniu członkami zespołu.

8. Aspekty pracy wirtualnej zespołów projektowych.

9. Wytyczne dot. dokumentacji projektu w omawianym zakresie.

10. Praktyczne przykłady zastosowania opisywanych narzędzi.

11. Ćwiczenia praktyczne

Szczegóły organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

 • jednej osoby – 999 zł brutto
 • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

Dla instytucji budżetowych finansujących udział w szkoleniu w wysokości minimum 70% obowiązuje stawka podatku VAT – zw. Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

Płatności:

 • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

 •          agendę szkolenia
 •          harmonogram szkolenia
 •          link do wirtualnego pokoju
 •          informacje na temat sposobu rejestracji

Informacje:

www.astitum.pl

 

Notka trenerska

dr Beata Paliś

Doktor w dziedzinie nauk społecznych i dyscyplinie ekonomia i finanse.  

Od wielu lat zajmuje się funduszami unijnymi.

Była zastępcą Kierownika Partnera projektu międzynarodowego o akronimie Urban Green Belts dofinansowanego ze środków Interreg Central Europe.

Wspomagała i wspomaga realizację wielu projektów unijnych jako ekspert ds. projektów unijnych oraz koordynator finansowy.

Była kandydatem na eksperta ds. oceny projektów unijnych Centrum Projektów Europejskich w ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Wzięła udział w licznych szkoleniach dla ekspertów. 

Była pomysłodawcą i kierownikiem projektu unijnego w 2010 r. dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pt.: „Produkt muzealny w wybranych miastach świata – promocja szlaków muzeów w Europie”, a także Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Programowego.

W 2012 r. była kierownikiem Generalnym Zespołów Projektowych projektów unijnych: „Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz „Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii” dofinansowanego z grantu szwajcarskiego.

Donata Adler

Trener, wykładowca, mediator, aktorka.

W prowadzeniu szkoleń wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie licznych studiów i kursów.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne w uczelniach wyższych, występuje na konferencjach naukowych.

Jest autorką lub współautorką licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych na temat zarządzania, projektów unijnych, społecznej odpowiedzialności biznesu, marketingu i PR.

Prowadzi kancelarię mediacyjną; jest mediatorem stałym wpisanym na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. 

Posiada doświadczenie w inicjowaniu, realizacji i koordynacji projektów w dziedzinie nauki, edukacji i biznesu, tworząc możliwości dla współpracy międzysektorowej.

Zajmuje się organizacją i koordynacją projektów, wydarzeń, eventów, kampanii społecznych, konferencji, spotkań liderów biznesu, spotkań networkingowych.

Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w zakresie zarządzania, zarządzania projektami, marketingu, promocji, PR, CSR, prowadzenia kampanii, współpracy z mediami, wizerunku, a także kompetencji miękkich, komunikacji, zarządzania konfliktem, rozwoju personalnego i wystąpień publicznych.   

 

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Problematyka HR w projektach unijnych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *