fbpx
Loading...

Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych przez UE w aspekcie prawodawstwa krajowego i unijnego szkolenie dwudniowe

Kategoria:

1.199,00  z VAT

Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych przez UE w aspekcie prawodawstwa krajowego i unijnego szkolenie dwudniowe

Cel szkolenia. 

Celem szkolenia online Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych przez UE w aspekcie prawodawstwa krajowego i unijnego jest zapoznanie uczestników szkolenia z najczęściej występującymi nieprawidłowościami oraz sposobami, ich zapobiegania w trakcie realizacji projektów współfinansowanych przez UE. 

Uczestnicy szkolenia Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych przez UE w aspekcie prawodawstwa krajowego i unijnego dowiedzą się o tym, jakie nieprawidłowości mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu, co należy zrobić, aby uniknąć ich korekty finansowej i konieczności zwrotu otrzymanych środków 

Wiedza uzyskana na szkoleniu może uchronić instytucje realizujące projekt przed zwrotem środków oraz innymi konsekwencjami związanymi z nieprawidłowym realizowaniem projektu finansowanego ze środków UE.  

 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

Efekty szkolenia 

Efektem szkolenia Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych przez UE w aspekcie prawodawstwa krajowego i unijnego będzie uzyskanie wiedzy na temat:  

 •  najczęściej  występujących nieprawidłowościach w zakresie finansowej realizacji projektów współfinansowanych przez UE  
 •  sposobach postępowania w celu ich uniknięcia,
 • sposobach zapobieganiu występowania nieprawidłowości
 • sytuacjach warunkujących konieczność zwrot otrzymanych środków.   

Pobierz Formularz zgłoszeniowy:

Loading...

Opis

Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych przez UE w aspekcie prawodawstwa krajowego i unijnego szkolenie dwudniowe 

Szkolenie online Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych przez UE w aspekcie prawodawstwa krajowego i unijnego przeznaczone jest dla podmiotów zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, które mają plany w najbliższych latach realizować projekty współfinansowane z funduszy UE.  

Ze szkolenia powinni skorzystać zarówno przedstawiciele instytucji publicznych jak i  prywatnych zajmujących się realizacją projektów unijnych.  

Szkolenie przeznaczone jest także dla wszystkich zespołów projektowych, osób realizujących projekty unijne, w szczególności dla kierowników projektów i osób nadzorujących ich realizację 

Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

Sprawdź ofertę innych szkoleń! http://astitum.pl/szkolenia/ 

 

Metody szkoleniowe. 

Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

 

Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy. 

Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków 

Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków 

Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu 

Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

Metafory, analogie, storytelling– inspirujące zdjęcia, opowiadania, anegdoty motywujące uczestników do działania i zmiany sposobów myślenia. 

 

Specyfika szkolenia online: 

 • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
 • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 0,5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
 • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

Efekty szkolenia 

Efektem szkolenia Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych przez UE w aspekcie prawodawstwa krajowego i unijnego będzie uzyskanie wiedzy na temat:  

 •  najczęściej  występujących nieprawidłowościach w zakresie finansowej realizacji projektów współfinansowanych przez UE  
 •  sposobach postępowania w celu ich uniknięcia,
 • sposobach zapobieganiu występowania nieprawidłowości
 • sytuacjach warunkujących konieczność zwrot otrzymanych środków.   

 

Program Szkolenia

Ogólny zakres zagadnień dotyczących tematyki szkolenia  

 • Podstawy prawne nieprawidłowości.  
 • Podstawowe definicje – uchybienia, nieprawidłowości, nadużycia finansowe – konsekwencje nieprawidłowości w projekcie.  
 • Sposoby informowania o powstałych nieprawidłowościach.  
 • Regulacje w zakresie przeciwdziałania i postępowania z nadużyciami finansowymi.  
 • Nieprawidłowość indywidualna i systemowa. 
 • Najczęstsze nieprawidłowości w obszarach: zamówień publicznych, wydatkowania funduszy niezgodnie z przeznaczeniem, zasady kwalifikowalności wydatków.  
 • Nieprawidłowości w zakresie osiągnięcia rezultatów przewidzianych we wniosku aplikacyjnym.  
 • Dokumentacja projektowa w aspekcie nadużyć, nieprawidłowości oraz jej poprawności.  
 • Nieprawidłowości w zakresie nadużyć finansowych – partnerstwa, zmowy przetargowe, korupcja, konflikt interesów, fałszerstwa dokumentacji.  
 • Sposoby stwierdzania nieprawidłowości w projektach współfinansowanych przez UE – kontrole. 
 • Korekty finansowe i zwrot środków.  

 

Szczegóły Organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 

 • jednej osoby  – 1199,99 zł brutto 
 • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt 

Dla instytucji budżetowych finansujących udział w szkoleniu w wysokości minimum 70% obowiązuje stawka podatku VAT – zw.

Cena obejmuje: 

 • uczestnictwo w szkoleniu 
 • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej) 
 • certyfikat ukończenia szkolenia 
 • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej 

Płatności: 

 • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie. 

Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia. 

Zaproszenie zawiera podstawowe informacje takie jak: 

 • agendę szkolenia
 • link oraz godziny i sposób rejestracji

Informacje: 

www.astitum.pl 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych przez UE w aspekcie prawodawstwa krajowego i unijnego szkolenie dwudniowe”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *