fbpx
Loading...

Monitoring, kontrola i audyt projektów współfinansowanych z UE

Kategoria:

490,00  z VAT

Cel szkolenia online „Monitoring, kontrola i audyt projektów współfinansowanych z UE” – zapoznanie Uczestników szkolenia zagadnieniami dotyczącymi: zasad ogólnych i przebiegu kontroli, najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości wykrywanych podczas kontroli, analizy odwołania od wyniku kontroli, czynności przygotowawczych do kontroli,  szczegółowego przebieg kontroli, zakresu kontrolowanych dokumentów. 

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje zarówno część teoretyczna jak i praktyczną.  

Pobierz Formularz zgłoszeniowy:

Loading...

Opis

Monitoring, kontrola i audyt projektów współfinansowanych z UE 

Szkolenie online „Monitoring, kontrola i audyt projektów współfinansowanych z UE” przeznaczone jest dla podmiotów zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, które już realizują lub zamierzają w najbliższych latach realizować projekty współfinansowane z funduszy UEktóre są jeszcze przed kontrolą projektu lub dopiero ją rozpoczynają. 

Udział w szkoleniu gwarantuje uzyskanie praktycznych umiejętności oraz specjalistycznej wiedzy, pozwalającej na sprawne przejście przez proces każdego rodzaju kontroli krajowej oraz kontroli z Komisji Europejskiej. 

Uczestnik szkolenia dowie się: 

 • O rodzajach kontroli  
 • Jak przygotować się do kontroli. 
 • O najczęściej wykrywanych uchybień. 
 • O potencjalnych konsekwencjach uchybień. 
 • O prawach i obowiązkach beneficjenta podczas kontroli. 
 • Jak postępować z kontrolerem. 
 • Jakie środki odwoławcze ma do dyspozycji. 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie: 

 • wnioskodawcy 
 • przedsiębiorcy,  
 • pracownicy uczelni wyższych,  
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,  
 • pracownicy administracji publicznej  pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi 

Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum

Sprawdź ofertę innych szkoleń! http://astitum.pl/szkolenia/

 

Program Szkolenia

 1. Wytyczne w zakresie kontroli projektów współfinansowanych z funduszy UE. 
 2. Instytucje uprawnione do kontroli. 
 3. Rodzaje kontroli i kontrolowane obszary. 
 4. Prawa i obowiązki kontrolującego. 
 5. Prawa i obowiązki kontrolowanego. 
 6. Zasady prawidłowej realizacji projektów a kontrola. 
 7. Zasady sprawozdawczości i finansowania. 
 8. Wytyczne kwalifikowalności wydatków. 
 9. Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu a kontrola projektu 
 10. Zakres kontroli. 
 11. Zgodność projektu z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
 12. Zgodność realizowanego projektu z pozostałą dokumentacją. 
 13. Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji projektowej. 
 14. Zgodność projektu z polityką równych szans. 
 15. Kwalifikowalność wydatków. 
 16. Dokumentacja finansowa. 
 17. Kontrola poprawności udzielania zamówień publicznych. 
 18. Działania kontrolne prowadzone przez instytucje zewnętrzne – jak współpracować z kontrolującymi. 
 19. Przykłady uchybień i nieprawidłowości w projektach. 
 20. Nieprawidłowości wskazywane w ramach kontroli procedur zawierania umów – „taryfikatory korekt”: pojęcie i zasady stosowania. 
 21. Jak uniknąć nieprawidłowości i korekt finansowych w projekcie? 
 22. Funkcje kontroli na miejscu w procesie realizacji projektu. 
 23. Wdrażanie zaleceń pokontrolnych. 
 24. Jak odwołać się od wyników kontroli i kiedy warto to robić. 
 25. Najczęściej spotykane błędy podczas kontroli, oraz jak się przed nimi ustrzec. 

Szczegóły Organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

 • jednej osoby  – 490,00 zł brutto
 • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych –  prosimy o kontakt

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu

• materiały szkoleniowe

• certyfikat ukończenia szkolenia

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.

Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.

Zaproszenie zawiera podstawowe informacje takie jak:

• agendę szkolenia• link oraz godziny realizacji

Informacje:

• Tel. +48 503 438 680

• e-mail. biuro@astitum.pl,

www.astitum.pl

 

 

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Monitoring, kontrola i audyt projektów współfinansowanych z UE”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *