fbpx
Loading...

Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych

599,99  z VAT

Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych 

Cel szkolenia. 

Celem szkolenia online Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych jest kompleksowe omówienie kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych przez UE.

Obejmuje między innymi takie zagadnienia jak: podstawy prawne (prawo unijne i krajowe),  omówienie obowiązujących przepisów i wytycznych w zakresie kwalifikowalności, wydatki niekwalifikowane wymagane dokumenty, ramy czasowe, czy podział kosztów. W ramach szkolenia omówione zostaną wszystkie zasady związane z kwalifikowaniem wydatków w ramach realizowanych projektów, z uwzględnieniem specyfiki tych realizowanych przez uczestników. 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

Efekty szkolenia 

Efektem szkolenia Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych będzie uzyskanie wiedzy m.in. na temat:  

 • Dokumentów określających kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych.  
 • Ram czasowych kwalifikowalności wydatków.  
 • Zasięgu geograficznego kwalifikowalności.  
 • Oceny kwalifikowalności projektu.  
 • Zakazu podwójnego finansowania  
 • Kategorie kosztów kwalifikowanych.  
 • Dokumentowania wydatków w aspekcie ich kwalifikowalności. 
 • Weryfikacji poprawności dokumentacji księgowej. 

Pobierz Formularz zgłoszeniowy:

Loading...

Opis

Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych

Szkolenie online Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych przeznaczone jest dla podmiotów zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, które mają plany w najbliższych latach realizować projekty współfinansowane z funduszy UE.  

Ze szkolenia powinni skorzystać zarówno przedstawiciele instytucji publicznych jak i  prywatnych zajmujących się realizacją projektów unijnych.  

Szkolenie przeznaczone jest także dla wszystkich zespołów projektowych, osób realizujących projekty unijne, w szczególności dla kierowników projektów i osób nadzorujących ich realizację 

Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

Sprawdź ofertę innych szkoleń! http://astitum.pl/szkolenia/ 

 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

 

Efekty szkolenia 

Efektem szkolenia Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych będzie uzyskanie wiedzy m.in. na temat:  

 • Dokumentów określających kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych.  
 • Ram czasowych kwalifikowalności wydatków.  
 • Zasięgu geograficznego kwalifikowalności.  
 • Oceny kwalifikowalności projektu.  
 • Zakazu podwójnego finansowania  
 • Kategorie kosztów kwalifikowanych.  
 • Dokumentowania wydatków w aspekcie ich kwalifikowalności. 
 • Weryfikacji poprawności dokumentacji księgowej. 

 

Metody szkoleniowe

Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

 1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
 2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
 3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
 4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
 5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

 

Specyfika szkolenia online: 

 • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
 • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
 • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
 • Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge

Program Szkolenia

Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych 

 1. Dokumenty określające kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych.  
 2. Ramy czasowe oraz zasięg geograficzny kwalifikowalności wydatków.  
 3. Ocena kwalifikowalności projektu.  
 4. Zasada faktycznego poniesienia wydatku.  
 5. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą konkurencyjności.  
 6. Uproszczone metody rozliczania wydatków.  
 7. Zakaz podwójnego finansowania  
 8. Kategorie kosztów kwalifikowanych.  
 9. Wkład własny, wkład niepieniężny.  
 10. Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi zewnętrzne związane z realizacją projektu.  
 11. Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.  
 12. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.  
 13. Leasing.  
 14. Podatek VAT od towarów i usług w projektach współfinansowanych przez UE.  
 15. Inne podatki i opłaty.  
 16. Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych.  
 17. Koszty pośrednie w zakresie przygotowania i zarządzania projektem.  
 18. Koszty związane z angażowaniem personelu projektowego- formy angażowania personelu projektowego.  
 19. Dokumentowania wydatków w aspekcie ich kwalifikowalności.  
 20. Analiza i weryfikacja poprawności dokumentacji księgowej. 

Szczegóły Organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

 • jednej osoby – 599,99 zł brutto
 • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

Dla instytucji budżetowych finansujących udział w szkoleniu w wysokości minimum 70% obowiązuje stawka podatku VAT – zw. Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

Płatności:

 • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

 •          agendę szkolenia
 •          harmonogram szkolenia
 •          link do wirtualnego pokoju
 •          informacje na temat sposobu rejestracji

Informacje:

www.astitum.pl

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *