fbpx
Loading...

Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych

599,99  z VAT

Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych 

Cel szkolenia. 

Celem szkolenia online Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych jest kompleksowe omówienie kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych przez UE.

Obejmuje między innymi takie zagadnienia jak: podstawy prawne (prawo unijne i krajowe),  omówienie obowiązujących przepisów i wytycznych w zakresie kwalifikowalności, wydatki niekwalifikowane wymagane dokumenty, ramy czasowe, czy podział kosztów. W ramach szkolenia omówione zostaną wszystkie zasady związane z kwalifikowaniem wydatków w ramach realizowanych projektów, z uwzględnieniem specyfiki tych realizowanych przez uczestników. 

 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

 

Efekty szkolenia 

Efektem szkolenia Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych będzie uzyskanie wiedzy m.in. na temat:  

 • Dokumentów określających kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych.  
 • Ram czasowych kwalifikowalności wydatków.  
 • Zasięgu geograficznego kwalifikowalności.  
 • Oceny kwalifikowalności projektu.  
 • Zakazu podwójnego finansowania  
 • Kategorie kosztów kwalifikowanych.  
 • Dokumentowania wydatków w aspekcie ich kwalifikowalności. 
 • Weryfikacji poprawności dokumentacji księgowej. 

 

Pobierz Formularz zgłoszeniowy:

Loading...

Opis

Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych

Szkolenie online Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych przeznaczone jest dla podmiotów zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, które mają plany w najbliższych latach realizować projekty współfinansowane z funduszy UE.  

Ze szkolenia powinni skorzystać zarówno przedstawiciele instytucji publicznych jak i  prywatnych zajmujących się realizacją projektów unijnych.  

Szkolenie przeznaczone jest także dla wszystkich zespołów projektowych, osób realizujących projekty unijne, w szczególności dla kierowników projektów i osób nadzorujących ich realizację 

Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

Sprawdź ofertę innych szkoleń! http://astitum.pl/szkolenia/ 

 

Metody szkoleniowe. 

Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

 

Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy. 

Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków 

Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków 

Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu 

Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

Metafory, analogie, storytelling– inspirujące zdjęcia, opowiadania, anegdoty motywujące uczestników do działania i zmiany sposobów myślenia. 

 

Specyfika szkolenia online: 

 • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
 • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
 • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

 

Efekty szkolenia 

Efektem szkolenia Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych będzie uzyskanie wiedzy m.in. na temat:  

 • Dokumentów określających kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych.  
 • Ram czasowych kwalifikowalności wydatków.  
 • Zasięgu geograficznego kwalifikowalności.  
 • Oceny kwalifikowalności projektu.  
 • Zakazu podwójnego finansowania  
 • Kategorie kosztów kwalifikowanych.  
 • Dokumentowania wydatków w aspekcie ich kwalifikowalności. 
 • Weryfikacji poprawności dokumentacji księgowej. 

 

Program Szkolenia

Ogólny zakres zagadnień dotyczących tematyki szkolenia 

 •  Dokumenty określające kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych.  
 • Ramy czasowe oraz zasięg geograficzny kwalifikowalności wydatków.  
 • Ocena kwalifikowalności projektu.  
 • Zasada faktycznego poniesienia wydatku.  
 • Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą konkurencyjności.  
 • Uproszczone metody rozliczania wydatków.  
 • Zakaz podwójnego finansowania  
 • Kategorie kosztów kwalifikowanych.  
 • Wkład własny, wkład niepieniężny.  
 • Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi zewnętrzne związane z realizacją projektu.  
 • Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.  
 • Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.  
 • Leasing.  
 • Podatek VAT od towarów i usług w projektach współfinansowanych przez UE.  
 • Inne podatki i opłaty.  
 • Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych.  
 • Koszty pośrednie w zakresie przygotowania i zarządzania projektem.  
 • Koszty związane z angażowaniem personelu projektowego- formy angażowania personelu projektowego.  
 • Dokumentowania wydatków w aspekcie ich kwalifikowalności.  
 • Analiza i weryfikacja poprawności dokumentacji księgowej. 

Szczegóły Organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 

 • jednej osoby  – 599,99 zł brutto 
 • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt 

Dla instytucji budżetowych finansujących udział w szkoleniu w wysokości minimum 70% obowiązuje stawka podatku VAT – zw.

Cena obejmuje: 

 • uczestnictwo w szkoleniu 
 • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej) 
 • certyfikat ukończenia szkolenia 
 • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej 

Płatności: 

 • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie. 

Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia. 

Zaproszenie zawiera podstawowe informacje takie jak: 

 • agendę szkolenia
 • link oraz godziny i sposób rejestracji

Informacje: 

www.astitum.pl 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *