fbpx
Loading...

Kwalifikowalność wydatków w aspekcie rozliczania w projektach współfinansowanych przez UE 

1.199,99  z VAT

Kwalifikowalność wydatków w aspekcie rozliczania w projektach współfinansowanych przez UE 

Cel szkolenia. 

Celem szkolenia online Kwalifikowalność wydatków w aspekcie rozliczania w projektach współfinansowanych przez UE jest zapoznanie uczestnika z takimi zagadnieniami jak zasady kwalifikowalności wydatków, czy kategorie kosztów kwalifikowanych projektu. 

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi aspektami dotyczącymi budżetu projektu, wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, podstaw zasady konkurencyjności, kategoryzacji kosztów w aspekcie sporządzanych wniosków o płatność oraz czynności kontrolnych w trakcie projektu. 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

Efekty szkolenia 

Efektem szkolenia Kwalifikowalność wydatków w aspekcie rozliczania w projektach współfinansowanych przez UE będzie uzyskanie wiedzy m.in. na temat:  

 • Głównych obowiązków Beneficjenta w kontekście rozliczania projektu współfinansowanego z funduszy UE  
 • Zasad kwalifikowalności wydatków 
 • Podstawowych kategorii kosztów kwalifikowanych  
 • Wniosków o płatność w perspektywie finansowej 2014-2020 

Pobierz Formularz zgłoszeniowy:

Loading...

Opis

Kwalifikowalność wydatków w aspekcie rozliczania w projektach współfinansowanych przez UE 

Szkolenie online Kwalifikowalność wydatków w aspekcie rozliczania w projektach współfinansowanych przez UE przeznaczone jest dla podmiotów zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, które mają plany w najbliższych latach realizować projekty współfinansowane z funduszy UE.  

Ze szkolenia powinni skorzystać zarówno przedstawiciele instytucji publicznych jak i  prywatnych zajmujących się realizacją projektów unijnych.  

Szkolenie przeznaczone jest także dla wszystkich zespołów projektowych, osób realizujących projekty unijne, w szczególności dla kierowników projektów i osób nadzorujących ich realizację 

Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

Sprawdź ofertę innych szkoleń! http://astitum.pl/szkolenia/ 

 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO

Efekty szkolenia 

Efektem szkolenia Kwalifikowalność wydatków w aspekcie rozliczania w projektach współfinansowanych przez UE będzie uzyskanie wiedzy m.in. na temat:  

 • Głównych obowiązków Beneficjenta w kontekście rozliczania projektu współfinansowanego z funduszy UE  
 • Zasad kwalifikowalności wydatków 
 • Podstawowych kategorii kosztów kwalifikowanych  
 • Wniosków o płatność w perspektywie finansowej 2014-2020 

 

Metody szkoleniowe. 

Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

 1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
 2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
 3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
 4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
 5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

 

Specyfika szkolenia online: 

 • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
 • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
 • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 
 • Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge

Program Szkolenia

Kwalifikowalność wydatków w aspekcie rozliczania w projektach współfinansowanych przez UE 

 1. Analiza obowiązków Beneficjentów przy rozliczaniu projektów współfinansowanego z funduszy UE w latach 2014-2020, w aspekcie wytycznych,  przepisów prawa i procedur w ramach Programu Operacyjnego
 2. Kwalifikowalność wydatków przy rozliczaniu projektów współfinansowanego z funduszy UE. 
 3. Ramy czasowe kwalifikowalności oraz zasięg geograficzny kwalifikowalności. 
 4. Ocena kwalifikowalności projektu 
 5. Zasada faktycznego poniesienia wydatku 
 6. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji 
 7. Metody rozliczania wydatków  
 8. Kategorie kosztów kwalifikowalnych w perspektywie finansowej 2014-2020 
 9. Wkład niepieniężny 
 10. Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
 11. Podatek VAT od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty 
 12. Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych 
 13. Koszty pośrednie 
 14. Koszty związane z angażowaniem personelu 
 15. Obowiązek sprawozdawczy- wnioski o płatność w perspektywie finansowej 2014-2020 
 16. Wniosek o płatność w perspektywie finansowej 2014-2020 

Szczegóły Organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

 • jednej osoby – 1199 zł brutto
 • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

Dla instytucji budżetowych finansujących udział w szkoleniu w wysokości minimum 70% obowiązuje stawka podatku VAT – zw. Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

Płatności:

 • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

 •          agendę szkolenia
 •          harmonogram szkolenia
 •          link do wirtualnego pokoju
 •          informacje na temat sposobu rejestracji

Informacje:

www.astitum.pl

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kwalifikowalność wydatków w aspekcie rozliczania w projektach współfinansowanych przez UE ”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *