fbpx
Loading...

Kontrola w projektach unijnych 

599,99  z VAT

Kontrola w projektach unijnych 

Cel szkolenia. 

Celem szkolenia online Kontrola w projektach unijnych jest omówienie zakresu kontroli projektów współfinansowanych przez UE, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ogólnych rodzajów, zakresu i przebiegu kontroli, czynności z nią związanych (przygotowanie, przebieg), wytycznych kwalifikowalności oraz działań kontrolnych.

Omówione zostaną m.in. uwarunkowania prawne w zakresie kontroli, monitoringu i ewaluacji, kwestie praw i obowiązków podmiotu kontrolującego oraz kontrolowanego.  

Udział w szkoleniu gwarantuje uzyskanie praktycznych umiejętności oraz specjalistycznej wiedzy, pozwalającej na sprawne przejście przez proces każdego rodzaju kontroli krajowej oraz kontroli z Komisji Europejskiej.  

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje zarówno część teoretyczna jak i praktyczną. 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

Efekty szkolenia 

Efektem szkolenia Kontrola w projektach unijnych będzie uzyskanie wiedzy m.in.:  

 • Rodzajach kontroli   
 • Jak przygotować się do kontroli.  
 • Najczęściej wykrywanych uchybień.  
 • Potencjalnych konsekwencjach uchybień.
 • Prawach i obowiązkach beneficjenta podczas kontroli.  
 • Jak postępować z kontrolerem.  
 • Jakie środki odwoławcze ma do dyspozycji.  

Pobierz Formularz zgłoszeniowy:

Loading...

Opis

Kontrola w projektach unijnych 

Szkolenie online Kontrola w projektach unijnych przeznaczone jest dla podmiotów zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, które mają plany w najbliższych latach realizować projekty współfinansowane z funduszy UE.  

Ze szkolenia powinni skorzystać zarówno przedstawiciele instytucji publicznych jak i  prywatnych zajmujących się realizacją projektów unijnych.  

Szkolenie przeznaczone jest także dla wszystkich zespołów projektowych, osób realizujących projekty unijne, w szczególności dla kierowników projektów i osób nadzorujących ich realizację 

Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

Sprawdź ofertę innych szkoleń! http://astitum.pl/szkolenia/ 

 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

 

Efekty szkolenia 

Efektem szkolenia Kontrola w projektach unijnych będzie uzyskanie wiedzy m.in.:  

 • Rodzajach kontroli   
 • Jak przygotować się do kontroli.  
 • Najczęściej wykrywanych uchybień.  
 • Potencjalnych konsekwencjach uchybień.
 • Prawach i obowiązkach beneficjenta podczas kontroli.  
 • Jak postępować z kontrolerem.  
 • Jakie środki odwoławcze ma do dyspozycji.  

 

Metody szkoleniowe. 

Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

 1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
 2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
 3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
 4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
 5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

 

Specyfika szkolenia online: 

 • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
 • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
 • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 
 • Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge

Program Szkolenia

Kontrola w projektach unijnych 

 1. Wytyczne w zakresie kontroli projektów współfinansowanych z funduszy UE- zagadnienia ogólne dotyczące kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 2014-2020 .
 2. Instytucje uprawnione do kontroli projektów.
 3. Rodzaje kontroli i obszary realizacji projektu podlegające kontroli.
 4. Prawa obowiązki kontrolującego vs prawa i obowiązki kontrolowanego.
 5. Zasady prawidłowej realizacji projektów w aspekcie przebiegu kontroli.
 6. Zasady sprawozdawczości i finansowania w projektach unijnych.
 7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków.
 8. Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu a kontrola projektu
 9. Zakres kontroli.
 10. Zgodność realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowo-finansowym, wnioskiem aplikacyjnym, realizowanymi zadaniami, osiąganymi wskaźnikami oraz pozostałą dokumentacją.
 11. Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji projektowej.
 12. Zgodność projektu z politykami wspólnotowymi.
 13. Kwalifikowalność wydatków.
 14. Dokumentacja finansowa.
 15. Kontrola poprawności udzielania zamówień publicznych w projektach unijnych.
 16. Działania kontrolne prowadzone przez instytucje zewnętrzne – jak współpracować z kontrolującymi.
 17. Przykłady uchybień i nieprawidłowości w projektach.
 18. Nieprawidłowości w zakresie zawieranych w ramach projektu umów z wykonawcami, wskazywane podczas kontroli- korekty finansowe.
 19. Jak uniknąć nieprawidłowości i korekt finansowych w projekcie?
 20. Funkcje kontroli na miejscu w procesie realizacji projektu.
 21. Wdrażanie zaleceń pokontrolnych.
 22. Odwołania się od wyników kontroli.
 23. Najczęściej spotykane błędy podczas kontroli – jak ich unikać.

Szczegóły Organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

 • jednej osoby – 599,99 zł brutto
 • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

Dla instytucji budżetowych finansujących udział w szkoleniu w wysokości minimum 70% obowiązuje stawka podatku VAT – zw. Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

Płatności:

 • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

 •          agendę szkolenia
 •          harmonogram szkolenia
 •          link do wirtualnego pokoju
 •          informacje na temat sposobu rejestracji

Informacje:

www.astitum.pl

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kontrola w projektach unijnych ”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *