fbpx
Loading...

Kontrola, monitoring oraz audyt projektów współfinansowanych przez UE

Kategoria:

1.199,99  z VAT

Kontrola, monitoring oraz audyt projektów współfinansowanych przez UE 

Cel szkolenia. 

Celem szkolenia online Kontrola, monitoring oraz audyt projektów współfinansowanych przez UE jest nabycie wiedzy z zakresu przeprowadzanych przez uprawnione instytucja kontroli i audytów projektów współfinansowanych przez UE. 

Uczestnicy poznają obowiązujące uregulowania prawne krajowe i unijne oraz swoje prawa i obowiązki. Szczególnie w zakresie sprawozdawczości, przygotowywania, prowadzenia i archiwizowania dokumentacji projektowej. A także przebiegu samej kontroli. 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

 Efekty szkolenia 

Efektem szkolenia Kontrola, monitoring oraz audyt projektów współfinansowanych przez UE  będzie uzyskanie wiedzy na temat:  

 • Zagadnień ogólnych dotyczących kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 2014-2020  
 • Organizacji procesu kontroli. 
 • Kontroli wydatków. 
 • Kontroli na zakończenie projektu. 
 • Kontroli trwałości projektu. 
 • Audytu projektu. 

 

Pobierz Formularz zgłoszeniowy:

Loading...

Opis

Kontrola, monitoring oraz audyt projektów współfinansowanych przez UE 

Szkolenie online Kontrola, monitoring oraz audyt projektów współfinansowanych przez UE przeznaczone jest dla podmiotów zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, które mają plany w najbliższych latach realizować projekty współfinansowane z funduszy UE.  

Ze szkolenia powinni skorzystać zarówno przedstawiciele instytucji publicznych jak i  prywatnych zajmujących się realizacją projektów unijnych.  

Szkolenie przeznaczone jest także dla wszystkich zespołów projektowych, osób realizujących projekty unijne, w szczególności dla kierowników projektów i osób nadzorujących ich realizację 

Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

Sprawdź ofertę innych szkoleń! http://astitum.pl/szkolenia/ 

 

Metody szkoleniowe. 

Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy. 

Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków 

Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków 

Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu 

Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

Metafory, analogie, storytelling– inspirujące zdjęcia, opowiadania, anegdoty motywujące uczestników do działania i zmiany sposobów myślenia. 

 

Specyfika szkolenia online: 

 • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
 • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
 • Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć  osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych.

Ale także przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

 Efekty szkolenia 

Efektem szkolenia Kontrola, monitoring oraz audyt projektów współfinansowanych przez UE  będzie uzyskanie wiedzy na temat:  

 • Zagadnień ogólnych dotyczących kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 2014-2020  
 • Organizacji procesu kontroli. 
 • Kontroli wydatków. 
 • Kontroli na zakończenie projektu. 
 • Kontroli trwałości projektu. 
 • Audytu projektu. 

 

Program Szkolenia

Ogólny zakres zagadnień dotyczących tematyki szkolenia 

 • Wytyczne w zakresie kontroli projektów współfinansowanych z funduszy UE-zagadnienia ogólne dotyczące kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 2014-2020.  
 • Instytucje uprawnione do kontroli projektów.  
 • Rodzaje kontroli i obszary realizacji projektu podlegające kontroli.  
 • Prawa obowiązki kontrolującego vs prawa i obowiązki kontrolowanego.  
 • Zasady prawidłowej realizacji projektów w aspekcie przebiegu kontroli.  
 • Zasady sprawozdawczości i finansowania w projektach unijnych.  
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków.  
 • Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu a kontrola projektu  
 • Zakres kontroli.  
 • Zgodność realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowo-finansowym, wnioskiem aplikacyjnym, realizowanymi zadaniami, osiąganymi wskaźnikami oraz pozostałą dokumentacją.  
 • Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji projektowej.  
 • Zgodność projektu z politykami wspólnotowymi.  
 • Kwalifikowalność wydatków.  
 • Dokumentacja finansowa.  
 • Kontrola poprawności udzielania zamówień publicznych w projektach unijnych.  
 • Działania kontrolne prowadzone przez instytucje zewnętrzne – jak współpracować z kontrolującymi.  
 • Przykłady uchybień i nieprawidłowości w projektach.  
 • Nieprawidłowości w zakresie zawieranych w ramach projektu umów z wykonawcami, wskazywane podczas kontroli – korekty finansowe.  
 • Jak uniknąć nieprawidłowości i korekt finansowych w projekcie?  
 • Funkcje kontroli na miejscu w procesie realizacji projektu.  
 • Wdrażanie zaleceń pokontrolnych.  
 • Odwołania się od wyników kontroli.  
 • Najczęściej spotykane błędy podczas kontroli – jak ich unikać. 

 

Szczegóły Organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 

 • jednej osoby  – 1199,99 zł brutto 
 • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt 

Dla instytucji budżetowych finansujących udział w szkoleniu w wysokości minimum 70% obowiązuje stawka podatku VAT-zw.

Cena obejmuje: 

 • uczestnictwo w szkoleniu 
 • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej) 
 • certyfikat ukończenia szkolenia 
 • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej 

Płatności: 

 • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie. 

Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia. 

Zaproszenie zawiera podstawowe informacje takie jak: 

 • agendę szkolenia
 • link oraz godziny i sposób rejestracji

Informacje: 

www.astitum.pl 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kontrola, monitoring oraz audyt projektów współfinansowanych przez UE”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *