fbpx
Loading...

Fundusze Europejskie- założenia perspektywy finansowej na lata 2021-2027

900,00  z VAT

Fundusze Europejskie- założenia perspektywy finansowej na lata 2021-2027

Cel szkolenia. 

Celem szkolenia online Fundusze Europejskie- założenia perspektywy finansowej na lata 2021-2027 jest zapoznanie uczestników z celami polityki UE oraz zasadami udzielania wsparcia finansowego, podziału środków, funkcjonowania poszczególnych programów, grup docelowych w Nowej Perspektywie Finansowej. 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

Efekty szkolenia 

Efektem szkolenia Fundusze Europejskie- założenia perspektywy finansowej na lata 2021-2027 będzie uzyskanie wiedzy m.in. na temat:  

 • Podstaw prawnych nowej perspektywy 
 • Celów polityki UE w Nowej Perspektywie Finansowej. 
 • Zasad w Nowej Perspektywie Finansowej. 
 • Założeń do Umowy Partnerstwa. 

Pobierz Formularz zgłoszeniowy:

Loading...

Opis

Fundusze Europejskie- założenia perspektywy finansowej na lata 2021-2027

Szkolenie online Fundusze Europejskie- założenia perspektywy finansowej na lata 2021-2027 przeznaczone jest dla podmiotów zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, które mają plany w najbliższych latach realizować projekty współfinansowane z funduszy UE.  

Ze szkolenia Fundusze Europejskie- założenia perspektywy finansowej na lata 2021-2027 powinni skorzystać zarówno przedstawiciele instytucji publicznych jak i  prywatnych zajmujących się realizacją projektów unijnych.  

Szkolenie Fundusze Europejskie- założenia perspektywy finansowej na lata 2021-2027 przeznaczone jest także dla wszystkich zespołów projektowych, osób realizujących projekty unijne, w szczególności dla kierowników projektów i osób nadzorujących ich realizację 

Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

Sprawdź ofertę innych szkoleń! http://astitum.pl/szkolenia/ 

 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO

Efekty szkolenia 

Efektem szkolenia Fundusze Europejskie- założenia perspektywy finansowej na lata 2021-2027 będzie uzyskanie wiedzy m.in. na temat:  

 • Podstaw prawnych nowej perspektywy 
 • Celów polityki UE w Nowej Perspektywie Finansowej. 
 • Zasad w Nowej Perspektywie Finansowej. 
 • Założeń do Umowy Partnerstwa. 

 

Metody szkoleniowe. 

Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy. 

2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków 

3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków 

4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu 

5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

 

Specyfika szkolenia online: 

 • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
 • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
 • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 
 • Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge 

Program Szkolenia

Fundusze Europejskie- założenia perspektywy finansowej na lata 2021-2027

 1. Podstawowe treści Rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-2027 
 2. Najważniejsze cele polityki Unii Europejskiej na lata 2021-2027 
 3. Akty i regulacje prawne 
 4. Podstawy dotyczące Programowanie  perspektywy finansowej 2021-2027 
 5. Zasady finansowania projektów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 
 6. Zasady udzielania wsparcia 
 7. Zasady udzielania środków 
 8. Zasady kwalifikowalności wydatków 
 9. Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 

Szczegóły Organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

 • jednej osoby – 900 zł brutto
 • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

Dla instytucji budżetowych finansujących udział w szkoleniu w wysokości minimum 70% obowiązuje stawka podatku VAT – zw. Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

Płatności:

 • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

 •          agendę szkolenia
 •          harmonogram szkolenia
 •          link do wirtualnego pokoju
 •          informacje na temat sposobu rejestracji

Informacje:

www.astitum.pl

 

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Fundusze Europejskie- założenia perspektywy finansowej na lata 2021-2027”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.