Harmonogramy szkoleń

W załączeniu przedstawiamy zaktualizowane harmonogramy szkoleń językowych.

AKTUALNYCH:

ZREALIZOWANYCH:

W załączeniu przedstawiamy zaktualizowane harmonogramy szkoleń z Technologii Informacyjno Komputerowych:

AKTUALNYCH:

ZREALIZOWANYCH: