ROZLICZANIE DOTACJI

Realizacja projektu wiąże się zarówno z koniecznością dbałości o kwestie merytoryczne, jak i zgodnością działań z przepisami krajowymi i unijnymi. Nasi  specjaliści pomogą Ci prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt.

ZAKRES PRZYKŁADOWYCH USŁUG:

Astitum_rozliczanie 2