DOTACJE UNIJNE

ZAKRES OFERTY

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy są jednymi z głównych odbiorców wsparcia z funduszy europejskich. Środki unijne mają pomóc przedsiębiorcom rozwijać firmy w celu zwiększenia ich konkurencyjności na rynku.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOTACJĘ:

możliwości przedsiębiorcy wersja 2v2

 

Starając się o dotacje przedsiębiorca może ubiegać się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  lub Programu Krajowego.  Oferujemy profesjonalne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach każdego z programów operacyjnych.

Regionalne Programy Operacyjne:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Przedsiębiorcy jak i m.in. jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje pozarządowe mogą starać się o dofinansowanie z Programów krajowych:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Program Operacyjny Polska Wschodnia

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na obszarze wiejskim, lub osoby chcące założyć fimrę na obszarze wiejskim mogą skorzystać  ze wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich –więcej informacji  w zakładce  PROW 2014-2020