OFERTA

Astitum Konsulting Sp z o.o.

Czym się zajmuje?

Usługi doradcze i konsultingowe, w tym związane z pozyskiwaniem, realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

w szczególności:
• bezpłatna analiza możliwości pozyskania funduszy unijnych
• doradztwo przy tworzeniu założeń projektowych
• pomoc przy kompletowaniu wymaganych dokumentów
• opracowanie biznes planów, studium wykonalności
• przygotowanie wniosku o dofinansowanie
• rozliczanie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu
• sporządzanie wniosków o płatność
• prowadzenie pełnej dokumentacji finansowo – księgowej projektu
• analiza zgodności wydatkowanych środków z planem finansowym
• kontrola wykonania umów z wykonawcami
• kontrola kosztów projektowych i ich zgodności z wydatkami kwalifikowanymi
• audyt wewnętrzny projektu
• monitoring i sprawozdawczość merytoryczna